Ένα μικρό παράθυρο στη γνώση και στην τεχνολογία

 

 

Οδηγίες για το BoxWorld

 

25/03/2006  

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί έναν "κλώνο" του θρυλικού και πολύ γνωστού παιχνιδιού, Sokoban. Η φιλοσοφία του παιχνιδιού είναι πολύ απλή. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μεταφέρετε τα κιβώτια στις ειδικές θέσεις. Αυτό δεν είναι πάντα εύκολο, αφού εξαρτάται από την δυσκολία του κάθε επιπέδου. Άλλωστε το Sokoban (και συνεπώς και το BoxWorld) ανήκουν στην κατηγορία των puzzle games, οπότε χρειάζεται να βάλετε την λογική σας να δουλέψει.
Τα κιβώτια τα σπρώχνετε μόνο όταν είστε πίσω τους και μπορείτε να σπρώχνετε μόνο ένα κιβώτιο τη φορά.

Στην επόμενη εικόνα βλέπετε το κεντρικό παράθυρο του προγράμματος.

Τα πλήκτρα της γραμμής εργαλείων, από αριστερά προς τα δεξιά, είναι τα εξής:

"Έναρξη παιχνιδιού" : Όταν πατάτε αυτό πλήκτρο μπορείτε να παίζετε το παιχνίδι. Δεν χρειάζεται να το πατάτε συνέχεια, παρά μόνο μια φορά. Όταν ξεκινάει το πρόγραμμα το πλήκτρο αυτό είναι αυτόματα πατημένο, οπότε μπορείτε και να παίξετε. Η ύπαρξη αυτού του πλήκτρου είναι απαραίτητη εξαιτίας του πλήκτρου "Δημιουργία παιχνιδιού" (βλέπε παρακάτω).

"Δημιουργία παιχνιδιού" : Με αυτό το πλήκτρο μπαίνετε σε λειτουργία δημιουργίας ενός καινούργιου παιχνιδιού. Για να επανέλθετε στην κατάσταση παιξίματος, απλά πατάτε το πλήκτρο "Έναρξη παιχνιδιού".

"Άνοιγμα αρχείου παιχνιδιών" : Φορτώνετε ένα αρχείο με παιχνίδια. Τα αρχεία αυτά πρέπει να βρίσκονται οπωσδήποτε στον κατάλογο levels, που βρίσκεται στον φάκελο που εγκαταστήσατε το BoxWorld. Μπορείτε να μετακινήστε στα επίπεδα που περιέχει ένα αρχείο παιχνιδιών, με τα πλήκτρα "Επόμενο παιχνίδι" και "Προηγούμενο παιχνίδι" (βλέπε παρακάτω). Όταν τελειώσουν τα επίπεδα του αρχείου, τότε το πρόγραμμα σας ρωτάει αν θέλετε να φορτώσετε το επόμενο αρχείο παιχνιδιών του καταλόγου levels (εφόσον υπάρχει).

"Αποθήκευση παιχνιδιού" : Αποθηκεύει το παιχνίδι σε ένα αρχείο με κατάληξη .GAM. Μπορείτε να αποθηκεύσετε το παιχνίδι σας σε ένα ξεχωριστό παιχνίδι ή σε ένα ήδη υπάρχον. Στην δεύτερη περίπτωση, το πρόγραμμα αποθηκεύει το παιχνίδι σας στο τέλος του αρχείου (σας ενημερώνει πόσα επίπεδα έχει το αρχείο παιχνιδιών).

"Εγγραφή επίλυσης παιχνιδιού" : Πατώντας αυτό το πλήκτρο ξεκινάτε την επίλυση του παιχνιδιού, αν βέβαια θέλετε να υπάρχει στο αρχείο παιχνιδιών (δεν είναι απαραίτητη, αλλά εξασφαλίζει ότι το επίπεδο που φτιάξατε όντως επιλύεται).

Σημείωση: Το πρόγραμμα δεν ελέγχει αν η επίλυση που κάνετε είναι σωστή ή ολοκληρώθηκε. Αυτό το ελέγχετε εσείς. Το πρόγραμμα απλά αποθηκεύει τις κινήσεις που κάνετε. Έτσι αν κάνετε κινήσεις χωρίς νόημα, αυτές θα αποθηκευθούν και στο αρχείο. Όταν ο παίκτης πατήσει το πλήκτρο "Επίλυση παιχνιδιού" (βλέπε παρακάτω), απλά θα δει τις κινήσεις που αποθηκεύσατε και δεν θα καταλάβει πώς επιλύεται το επίπεδό σας (ή ακόμα αν μπορεί να επιλυθεί).

Προσοχή: Για να αποθηκευθεί η επίλυση του παιχνιδιού στο αρχείο παιχνιδιών, θα πρέπει να την κάνετε όταν έχετε ολοκληρώσει τη δημιουργία του επιπέδου σας και στη συνέχεια πατήσετε το πλήκτρο "Αποθήκευση παιχνιδιού". Αν πατήσετε το πλήκτρο "Ακύρωση Εγγραφής επίλυσης παιχνιδιού" (βλέπε παρακάτω) τότε ακυρώνεται η εγγραφή και το πρόγραμμα επανέρχεται σε κατάσταση δημιουργίας παιχνιδιού. Σε αυτήν την περίπτωση αν δεν ξαναπατήσετε το πλήκτρο "Εγγραφή επίλυσης παιχνιδιού", τότε θα αποθηκευθεί μόνο το παιχνίδι (χωρίς την επίλυσή του. Την επίλυση την αποθηκεύετε μόνο αν το επιθυμείτε, αφού δεν είναι υποχρεωτική).

"Ακύρωση Εγγραφής επίλυσης παιχνιδιού" : Ακυρώνει την εγγραφή της επίλυσης και όσες κινήσεις είχατε κάνει κατά τη διάρκεια την επίλυσης. Το πλήκτρο αυτό έχει νόημα, σε περίπτωση που διαπιστώσατε ότι έχετε κάνει κάποιο λάθος στη δημιουργία του παιχνιδιού και το πατάτε για να το διορθώσετε. Όταν διορθώσετε το λάθος, θα πρέπει να ξαναπατήσετε το πλήκτρο "Εγγραφή επίλυσης παιχνιδιού" για να εγγράψετε την καινούργια επιλύσει, αν βέβαια το επιθυμείτε.

"Επίλυση παιχνιδιού" : Ξεκινάει την επίλυση του παιχνιδιού, σε περίπτωση που είναι αποθηκευμένη από τον δημιουργό του επιπέδου. Είναι καλό, με την πρώτη δυσκολία, να μην πατάτε αμέσως την "Επίλυση του παιχνιδιού". Είναι προτιμότερο να την βρείτε μόνοι σας.

"Παύση Επίλυσης παιχνιδιού" : Σταματά ην επίλυση του παιχνιδιού.

"Αναίρεση κίνησης". Αναιρεί την κίνηση που κάνατε. Η αναίρεση των κινήσεων είναι απεριόριστη, αφού μπορείτε να ακυρώσετε όλες τις κινήσεις που κάνατε, από το ξεκίνημα του επιπέδου.

"Επανάληψη κίνησης" : Αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη στην παρούσα έκδοση του BoxWorld.

"Προηγούμενο παιχνίδι" : Φορτώνει το προηγούμενο επίπεδο του αρχείου παιχνιδιών. Αν αυτό είναι το πρώτο επίπεδο, που περιέχει μέσα το αρχείο, το πρόγραμμα σας ρωτάει αν θέλετε να φορτώσετε το προηγούμενο αρχείο παιχνιδιών του καταλόγου levels, αν βέβαια αυτό υπάρχει.

"Επόμενο παιχνίδι" : Φορτώνει το επόμενο επίπεδο του αρχείου παιχνιδιών. Αν αυτό είναι το τελευταίο επίπεδο, που περιέχει μέσα το αρχείο, το πρόγραμμα σας ρωτάει αν θέλετε να φορτώσετε το επόμενο αρχείο παιχνιδιών του καταλόγου levels, αν βέβαια αυτό υπάρχει.

"Πληροφορίες" : Εμφανίζει το παράθυρο πληροφοριών του προγράμματος.

 
 

Πως παίζουμε ένα παιχνίδι  

Απλά μετακινούμε τον "παίχτη" μας προς τα κιβώτια, με τα πλήκτρα βέλη που υπάρχουν στο πληκτρολόγιο του Η/Υ. Μπορούμε να σπρώχνουμε μόνο ένα κιβώτιο την φορά. Δεν μπορούμε να διαπεράσουμε τους τοίχους, αλλά ούτε να τους σπάσουμε.

Όταν κερδίζουμε ένα επίπεδο, το πρόγραμμα αυτόματα φορτώνει το επόμενο επίπεδο του αρχείου παιχνιδιών, αν φυσικά υπάρχει. Αν φτάσουμε στο τελευταίο επίπεδο του αρχείου παιχνιδιών (ή αν αυτό έχει μόνο ένα επίπεδο) το boxWorld μας ρωτάει αν θέλουμε να φορτώσουμε το επόμενο αρχείο παιχνιδιών που πιθανόν υπάρχει στον κατάλογο levels (αν βέβαια υπάρχει κάποιο).
Μπορούμε, κατά βούληση, να αλλάζουμε επίπεδο πατώντας τα πλήκτρο "Επόμενο παιχνίδι" και "Προηγούμενο παιχνίδι". Κάθε φορά που φτάνουμε στο τέλος ή στην αρχή του αρχείου, το πρόγραμμα μας ρωτάει αν θέλουμε να φορτώσουμε το επόμενο ή το προηγούμενο αρχείο παιχνιδιών αντίστοιχα (αν υπάρχουν). Ωστόσο είναι δυνατόν να φορτώσουμε ένα οποιοδήποτε αρχείο παιχνιδιών (του καταλόγου levels), πατώντας ΑΡΧΕΙΟ -> ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ. Από το παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγουμε το αρχείου που επιθυμούμε

Για κάθε αρχείο τις λίστας υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες, όπως η έκδοση του αρχείου παιχνιδιών καθώς και τα συνολικά επίπεδα (παιχνίδια) που αυτό περιέχει. Επιλέγουμε αυτό της αρεσκείας μας και πατάμε το πλήκτρο "Εντάξει".

 
 

Πως δημιουργούμε ένα παιχνίδι - επίπεδο  

Η διαδικασία δημιουργίας ενός καινούργιου παιχνιδιού είναι πολύ απλή και ολοκληρώνετε σε ορισμένα βήματα.
Για να μπούμε σε κατάσταση δημιουργίας παιχνιδιού πατάμε το πλήκτρο "Δημιουργία παιχνιδιού". Το BoxWorld εμφανίζει την εργαλειοθήκη δημιουργίας αντικειμένων, όπως στην επόμενη εικόνα

Σημείωση: Σε κάθε παιχνίδι που φτιάχνουμε είναι δυνατόν να υπάρχει μόνο ένας παίχτης και ο αριθμός τον κιβωτίων πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος με τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων. Κατά τη διάρκεια της σχεδίασης (ή της εγγραφής της επίλυσης) το πρόγραμμα δεν κάνει έλεγχο, για να διαπιστώσει αν τηρείτε αυτούς του κανόνες. Ό έλεγχος αυτός γίνεται όταν προσπαθείτε να αποθηκεύσετε το παιχνίδι σε ένα αρχείο. Αν έχετε κάνει κάποιο λάθος εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα

Για να σχεδιάσουμε ένα παιχνίδι κάνουμε κλικ στο αντικείμενο που επιθυμούμε (στην εργαλειοθήκη) και το μετακινούμε προς την περιοχή σχεδίασης. Όταν θέλουμε να το τοποθετήσουμε σε κάποιο σημείο, απλά κάνουμε κλικ (με το αριστερό ή το δεξιό πλήκτρο του ποντικιού) στο σημείο που θέλουμε. Κρατώντας πατημένο το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και μετακινώντας το στην περιοχή σχεδίασης, τοποθετούμε συνεχώς το αντικείμενο που επιλέξαμε, σε κάθε θέση από όπου περνάει το ποντίκι μας.

Όταν ολοκληρώσουμε την σχεδίαση και αν το επιθυμούμε, μπορούμε να καταγράψουμε την επίλυση του παιχνιδιού. Η επίλυση εξασφαλίζει, στους παίχτες που παίζουν το επίπεδό μας ότι είναι επιλύσιμο. Ωστόσο η καταγραφή της λύσης ΔΕΝ είναι υποχρεωτική.
Για να ξεκινήσουμε την εγγραφή της λύσης του παιχνιδιού, απλά πατάμε το πλήκτρο "Εγγραφή επίλυσης παιχνιδιού". Αν θέλουμε να την ακυρώσουμε (π.χ αφού διαπιστώσαμε ότι κάναμε κάτι λάθος ή το μετανιώσαμε και δεν θέλουμε να την συμπεριλάβουμε στο αρχείο μας) πατάμε το πλήκτρο "Ακύρωση εγγραφής επίλυσης παιχνιδιού".

Σημείωση: Όταν εγγράφουμε την επίλυση ενός παιχνιδιού, το πρόγραμμα δεν ελέγχει αν αυτή είναι σωστή ή πότε αυτή ολοκληρώνεται. Αυτό πρέπει να το κάνουμε εμείς. Αν αγνοήσουμε αυτή τη δέσμευση, δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα το φοβερό. Απλά όταν αυτός που παίζει το επίπεδό μας, πατήσει την επίλυση του παιχνιδιού, θα δει ότι έχετε κάνει λάθος και έτσι δεν θα είναι σε θέση να διαπιστώσει αν το παιχνίδι είναι επιλύσιμο.

Όταν τελειώσουμε με την επίλυση του παιχνιδιού (εφόσον βέβαια αποφασίσαμε να την προσθέσουμε στο αρχείο παιχνιδιού) πατάμε το πλήκτρο "Αποθήκευση παιχνιδιού", έτσι ώστε να αποθηκεύσουμε τη δουλειά μας.

Προσοχή: Αν θέλετε να συμπεριληφθεί η επίλυση του παιχνιδιού μέσα στο αρχείο, τότε ΔΕΝ θα πρέπει πατήσετε το πλήκτρο "Ακύρωση εγγραφής επίλυσης παιχνιδιού", πριν αποθηκεύσετε. Αν πατήσετε αυτό το πλήκτρο (πριν την αποθήκευση), τότε η επίλυση που είχατε κάνει μέχρι τότε θα ακυρωθεί και δεν θα αποθηκευθεί.

Όταν αποθηκεύετε την δουλεία σας εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο, όπου σας ρωτάει το όνομα του αρχείου στο οποίο θέλετε να αποθηκεύσετε. Το αρχείο αυτό μπορεί να είναι ένα από τα ήδη υπάρχοντα ή κάποιο καινούργιο.

Σημείωση: Για να μπορέσει να φορτώσει το πρόγραμμα το αρχείο παιχνιδιών που φτιάξαμε, θα πρέπει να το αποθηκεύουμε στον κατάλογο levels, που βρίσκεται κάτω από τον φάκελο που εγκαταστήσαμε το πρόγραμμα.

Μπορούμε να επιλέξουμε κάποιο ήδη υπάρχον αρχείο παιχνιδιών. Σε αυτήν την περίπτωση εμφανίζετε το παρακάτω παράθυρο

Το παράθυρο αυτό μας ενημερώνει πόσο επίπεδα υπάρχουν μέσα στο αρχείο παιχνιδιών και μας ρωτάει αν θέλουμε να αποθηκεύσουμε και το δικό μας, μέσα σε αυτό. Αν πατήσουμε Ναι, το παιχνίδι μας αποθηκεύεται στο τέλος του αρχείου. Κάθε φορά που θα αποθηκεύουμε επίπεδα στο ίδιο αρχείο, αυτά θα προσθέτονται στο τέλος του.

Πέρα από το επίπεδο και την επίλυση του παιχνιδιού, μπορούμε να αποθηκεύσουμε και κάποιες επιπλέον πληροφορίες, όπως είναι ο δημιουργός του παιχνιδιού, το επίπεδο δυσκολίας κτλ. Έτσι πριν την αποθήκευση εμφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο

Μέσα από αυτό το παράθυρο διαλόγου είμαστε σε θέση να γράψουμε το όνομά μας, αλλά και να ορίσουμε την δυσκολία του επιπέδου που μόλις κατασκευάσαμε. Η δυσκολία έχει τους χαρακτηρισμούς "Πανεύκολο", "Εύκολο", "Μέτριο", "Δύσκολο" και "Πολύ δύσκολο". Ανάλογα με το πόσο δύσκολα επιλύσιμο είναι το επίπεδό μας, επιλέγουμε μια από αυτούς τους χαρακτηρισμούς.
Τέλος μπορούμε να γράψουμε (αν θέλουμε) και μια συμβουλή, έτσι ώστε να βοηθήσουμε λίγο αυτόν που πρόκειται να παίξει το παιχνίδι μας. Η συμβουλή αυτή φαίνεται στο χρήστη όταν αυτός επιλέξει, από το κεντρικό μενού του BoxWorld, ΒΟΗΘΕΙΑ -> ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.
Αντίθετα το όνομά μας, αλλά και το επίπεδο δυσκολίας του παιχνιδιού, φαίνονται όταν πατάμε ΒΟΗΘΕΙΑ -> ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ.

 
 

Πως ξεκινούμε την επίλυση του επιπέδου  

Αν ο δημιουργός του επιπέδου (παιχνιδιού) έχει εγγράψει και την επίλυσή του, τότε τα πλήκτρα "Επίλυση παιχνιδιού" και "Παύση επίλυσης παιχνιδιού" θα έχουν ενεργοποιηθεί. Πατώντας το κουμπί "Επίλυση παιχνιδιού" ξεκινάει η επίλυση, όπως την αποθήκευσε ο δημιουργός του επιπέδου. Πατώντας "Παύση επίλυσης του παιχνιδιού" σταματάμε την αναπαραγωγή.

 
 

Πως αλλάζουμε την εμφάνιση του παιχνιδιού  

Το πρόγραμμα είναι σε θέση να αλλάξει την εμφάνιση του παιχνιδιού. Για να το κάνουμε αυτό επιλέγουμε ΑΡΧΕΙΟ -> ΕΜΦΑΝΙΣΗ, οπότε εμφανίζεται το επόμενο παράθυρο.

Όσο είναι επιλεγμένη η επιλογή "Επιλογή του εξ' ορισμού κουστουμιού" το πρόγραμμα θα έχει την εμφάνιση που έρχεται με την κατασκευή του.
Διαφορετικά επιλέγουμε μια από τις εμφανίσεις που υπάρχουν στην παρακάτω λίστα και πατάμε το πλήκτρο "Εντάξει". Για το πώς μπορούμε να φτιάξουμε τις δικές μας εμφανίσεις βλέπε στο επόμενο θέμα.

 
 

Πως δημιουργούμε μια νέα εμφάνιση για το παιχνίδι  

Είναι πολύ εύκολο να αλλάξουμε την εμφάνιση του παιχνιδιού, αφού το μόνο που απαιτείται είναι να δημιουργήσουμε μερικές εικόνες και να τις αποθηκεύσουμε σε έναν συγκεκριμένο φάκελο.
Όλες οι εμφανίσεις αποθηκεύονται στον φάκελο Skins, που βρίσκονται στον κατάλογο που αποθηκεύσαμε το πρόγραμμα (BoxWorld). Οι εικόνες τις κάθε εμφάνισης πρέπει να αποθηκεύονται σε έναν κατάλογο της αρεσκείας μας, μέσα στον φάκελο Skins. Μπορούμε να δώσουμε ότι όνομα θέλουμε σε αυτόν το φάκελο και αυτό θα είναι το όνομα με το οποίο θα φαίνεται η εμφάνισή μας, στη λίστα του παραθύρου εμφανίσεων (βλέπε προηγούμενη εικόνα).

Αφού δημιουργήσουμε τον φάκελο της εμφάνισής μας (στον κατάλογο Skins), τότε δημιουργούμε 7 εικόνες (σε διαμόρφωση windows bitmap) και τις αποθηκεύουμε μέσα στον κατάλογο που φτιάξαμε. Οι διαστάσεις και των επτά εικόνων πρέπει να είναι οπωσδήποτε 24x24 pixel, ενώ το χρωματικό βάθος όποιο θέλουμε. Τέλος τα ονόματα των εικόνων πρέπει να είναι συγκεκριμένα, διαφορετικά το πρόγραμμα δεν θα φορτώσει την εμφάνισή μας. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται όλες οι εικόνες που πρέπει να φτιάξουμε καθώς και το όνομα που πρέπει να δώσουμε σε καθεμία.

PLAYER.BMP

Αντιπροσωπεύει τον παίχτη που κατευθύνετε, όταν αυτός βρίσκεται στο κανονικό έδαφος.

Σημείωση: Δεν γίνεται διάκριση μεταξύ κεφαλαίων και πεζών.

 

PLAYERINPLACE.BMP

Αντιπροσωπεύει τον παίχτη σας όταν βρίσκεται σε κάποια από τις θέσεις, όπου πρέπει να τοποθετηθούν τα κιβώτια.

GROUND.BMP

Αντιπροσωπεύει το έδαφος στο οποίο κινήστε

PLACE.BMP

Αντιπροσωπεύει τη θέση στην οποία πρέπει να μεταφέρετε και να αφήσετε, ένα από τα διαθέσιμα κιβώτια.

BOX.BMP

Αντιπροσωπεύει το κιβώτιο που μετακινείτε και τοποθετείτε σε μια από τις διαθέσιμες θέσεις.

BOXINPLACE.BMP

Αντιπροσωπεύει το κιβώτιο όταν έχει τοποθετηθεί σε μια από τις διαθέσιμες θέσεις.

WALL.BMP

Αντιπροσωπεύει τον τοίχο. Δεν μπορείτε να τον μετακινήσετε, ούτε να τον σπάσετε.

 

Χρησιμοποιώντας σαν οδηγό τις προηγούμενες εικόνες, δημιουργήστε τις δικές σας, με έναν οποιοδήποτε επεξεργαστή εικόνων (π.χ το γνωστό Paint των Windows). Οι διαστάσεις των εικόνων πρέπει να είναι 24x24 pixels και το χρωματικό βάθος όσο θέλετε. Αποθηκεύστε τις εικόνες σε έναν φάκελο (με όποιο όνομα θέλετε) κάτω από τον κατάλογο Skins του προγράμματος.

Αυτό ήταν όλο ! Επιλέξτε την εμφάνισή σας από το παράθυρο επιλογής εμφανίσεων, πατώντας ΑΡΧΕΙΟ -> ΕΜΦΑΝΙΣΗ (βλέπε προηγούμενο θέμα).

 
 

Πως αλλάζουμε την ταχύτητα επίλυσης ενός παιχνιδιού  

Επιλέγουμε ΠΑΙΧΝΙΔΙ -> ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ. Υπάρχουν τρεις επιλογές, "αργή", "μέτρια" και "γρήγορη". Αυτές καθορίζουν την ταχύτητα με ανάλογο τρόπο.

 
 

Πως εμφανίζουμε τις συμβουλές για ένα επίπεδο  

Επιλέγουμε ΒΟΗΘΕΙΑ -> ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εμφανίζεται ένα παράθυρο με τις αποθηκευμένες συμβουλές, αν βέβαια υπάρχουν.

 
 

Πως εμφανίζουμε τις πληροφορίες για ένα επίπεδο  

Επιλέγουμε ΒΟΗΘΕΙΑ -> ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ. Εμφανίζεται ένα παράθυρο με πληροφορίες για τον δημιουργό, την ημερομηνία δημιουργίας και την δυσκολία του φορτωμένου επιπέδου.